Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu to dokument, który jest świadectwem poprawnego pozbycia się odpadu, przekazania go kolejnemu lub ostatecznemu odbiorcy. W przypadku przekazywania do transportu odpadów niebezpiecznych pamiętaj o wpisaniu w karcie przekazania odpadu numeru pojazdu, którym są przewożone. Ich transport jest traktowany jak transport materiałów niebezpiecznych.

Karta przekazania odpadu dostępna jest w naszym sklepie www.druczki.eu