Księga inwentarzowa

Prowadzenie księgi inwentarzowej jest szczególne istotne, jeśli spółka posiada dużo środków trwałych. Księga inwentarzowa powinna zawierać m.in. takie elementy, jak: • liczba porządkowa, • określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, • data nabycia, • określenie dokumentu stwierdzającego nabycie, • data przyjęcia do używania, • symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, • wartość początkowa, • roczna stawka amortyzacyjna, • kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i …

Naklejka TIR

Naklejka przeznaczona na: samochód, ciągnik siodłowy, ciężarówkę, tir, naczepy, przyczepy itd. Jeśli jednak chciałbyś przyozdobić swoje auto osobowe ta naklejka też się sprawdzi 🙂 Naklejka TIR do kupienia w sklepie www.druczki.eu

CMR – międzynarodowy list przewozowy

  Listy przewozowe po 9,99 zł brutto! Przy zamówieniu min. 20 bloczków wdruk logotypów i danych firmy GRATIS! Ile listów przewozowych CMR składa się na komplet i dla kogo są one przeznaczone? Listy przewozowe: czerwony-nadawca; niebieski-odbiorca; zielony-przewoźnik; czarny-dla celów administracyjnych; ewentualnie dodatkowe egzemplarze czarne ( często przesyłane spedycji zlecającej transport przewoźnikowi w celu  rozliczenia ) List przewozowy CMR 4 odcinkowy – dostępny tutaj List przewozowy …

Karta przekazania odpadu

Karta przekazania odpadu to dokument, który jest świadectwem poprawnego pozbycia się odpadu, przekazania go kolejnemu lub ostatecznemu odbiorcy. W przypadku przekazywania do transportu odpadów niebezpiecznych pamiętaj o wpisaniu w karcie przekazania odpadu numeru pojazdu, którym są przewożone. Ich transport jest traktowany jak transport materiałów niebezpiecznych. Karta przekazania odpadu dostępna jest w naszym sklepie www.druczki.eu

Dowód dostawy wyrobów węglowych – czas oczekiwania

                            Dla wszystkich osób zainteresowanych zakupem dowodów dostawy wyrobów węglowych. Druki: Dokument, dowód dostawy wyrobów węglowych: A5 , A4 wysyłamy na bieżąco. Jeśli zdecydują się Państwo na wdruk danych swojej firmy czas realizacji wydłuża się do 5 dni od momentu zatwierdzenia projektu i zaksięgowania wpłaty. Do dokumentów dostawy polecamy również druk: Deklaracja Zestawienie miesięczne …